Komunikaty

Informacja o jakości powietrza 07.03.2016

Informacja o jakości powietrza 07.03.2016
Data publikacji: 07 marca 2016


Powiadomienie

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza informuje, że w dniu 07.03.2016 r. w godzinach przedpołudniowych nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla oraz ośmiogodzinnego poziomu docelowego ozonu.

W dniu 06.03.2016 r.:

  • nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:

-         jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3),

-         jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3),

-         24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3),

-         ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3),

-         ośmiogodzinnych poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3),

  • wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:

-         24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach: w Rybniku o 58%, Wodzisławiu o 14%.

 

Na podstawie krótkoterminowej prognozy pogody opracowanej przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Krakowie oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych, Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB Oddział w Krakowie z/s w Katowicach przedstawia prognozę jakości powietrza dla województwa śląskiego w dniach 07-08.03.2016 r.

W dniu 07.03.2016 (poniedziałek) województwo śląskie znajduje się pod wpływem płytkiego niżu z nad Węgier, w polarno-morskiej masie powietrza. W dzień zachmurzenie duże, okresami możliwe większe przejaśnienia. Miejscami słabe opady deszczu, w górach deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 6°C do 8°C, w rejonach podgórskich około 5°C. Wiatr słaby, z kierunków wschodnich.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego będzie niekorzystna, wystąpią przekroczenia wartości dobowych dopuszczalnych stężeń PM10 (50 µg/m3). Lokalnie w strefie północnej województwa oraz miejscami w strefie południowej jakość powietrza może być umiarkowana. Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach dopuszczalnych wartości.

W dniu 08.03.2016 (wtorek) województwo śląskie nadal znajdować się będzie pod wpływem układu niskiego ciśnienia, którego centrum przesunie się nad Polesie. Z kierunków północnych napływać będzie polarnomorska masa powietrza. W dzień zachmurzenie duże. Miejscami opady deszczu, w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 5°C do 7°C, w rejonach podgórskich około 4°C. Wiatr słaby, północny i północno-zachodni.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego będzie niekorzystna, wystąpią przekroczenia wartości dobowych dopuszczalnych stężeń PM10 (50 µg/m3). W strefie północnej województwa oraz lokalnie we wschodniej części aglomeracji górnośląskiej jakość powietrza będzie umiarkowana. Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach dopuszczalnych wartości.

 

dr Jerzy Kopyczok

Z-ca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

Powrót
`