Program "Czyste Powietrze" Drukuj

 

Gmina Kornowac zachęca mieszkańców do skorzystania z pomocy Punktu konsultacyjno- informacyjnego Programu "Czyste Powietrze".

 Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze” mieści się w Urzędzie Gminy Kornowac

 Godziny pracy punktu:
 poniedziałek w godz. 11:00 – 16:00,
 czwartek w godz. 08:00-13:00
.
Telefon kontaktowy do Punktu – 32 430 10 37 wew. 117 lub 112

W Punkcie Czyste Powietrze obowiązują zapisy na konsultacje. Termin można umówić osobiście w Punkcie lub telefonicznie.

ZAKRES DZIAŁANIA PUNKTU KONSULTACYJNEGO:

 • udzielanie informacji nt. zasad Programu Czyste Powietrze,
 • wskazanie korzyści finansowych uczestnictwa w Programie,
 • pomoc przy sporządzeniu wniosku o dotację,
 • przesyłanie do WFOŚiGW wersji papierowych i elektronicznych wniosków o dotację,
 • udzielanie pomocy oraz informacji Beneficjentom przy rozliczeniu wykonanego przedsięwzięcia oraz pomoc przy wypełnianiu wniosku o płatność.

 

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego/lokalu mieszkalnego wydzielonego w budynku jednorodzinnym.

Program przewiduje dofinasowania na:

 • źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż,
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • stolarkę drzwiową i okienną,
 • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Forma dofinansowania:

 • dotacja

Terminy:

 • Realizacja programu: lata 2018-2029 r. Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r. Zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r.

UWAGA ZMIANY

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (dalej "WFOŚiGW) ogłasza, że od dnia 22.04.2024 r. wchodzi w życie zmiana programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: „Program”) z wyjątkiem zapisów Programu, które zaczną obowiązywać po zakończeniu okresu przejściowego tj. od dnia 14 czerwca 2024 r. 

Poniżej linki do: Ogłoszenia o zmianie Programu, Wymaganych dokumentów: Ścieżka przez WFOŚiGW - Dotacja, Ścieżka przez WFOŚiGW z prefinansowaniem; Ścieżka bankowa - z prośbą o zapoznanie się.

Ogłoszenie o zmianie Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" - od 22.04.2024r.:

https://www.wfosigw.katowice.pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-dofinansowanie-w-ramach-programu-czyste-powietrze-2024.html

   Przypominamy, że od 14 czerwca 2024 r. dotacja z programu „Czyste Powietrze” na pompę ciepła, kocioł zgazowujący drewno lub kocioł na pellet może być udzielona tylko wtedy, gdy urządzenie wpisane jest na listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM dostępna jest pod linkiem: https://lista-zum.ios.edu.pl/). Szczegóły ws. zmian programu „Czyste Powietrze” od 22 kwietnia: https://czystepowietrze.gov.pl/media/informacje-prasowe/nowe-zasady-w-programie-czyste-powietrze

Obowiązkowy audyt energetyczny

Informujemy, że od 14 czerwca 2024 r. – w przypadku kupna i montażu pompy ciepła z dotacją z programu „Czyste Powietrze” – obowiązkowo należy wykonać audyt energetyczny. Można na to dostać dodatkową dotację do 1 200 zł.
Szczegóły: https://czystepowietrze.gov.pl/wazne-komunikaty/lepsze

 

Wymagane dokumenty:

Ścieżka przez WFOŚiGW - Dotacja:
https://www.wfosigw.katowice.pl/wymagane-dokumenty-3/sciezka-przez-wfosigw.html

Ścieżka przez WFOŚiGW z prefinansowaniem: 
https://www.wfosigw.katowice.pl/wymagane-dokumenty-3/sciezka-przez-wfosigw-dotacja-z-prefinansowaniem.html

Ścieżka Bankowa:
https://www.wfosigw.katowice.pl/wymagane-dokumenty-3/sciezka-bankowa.html

Lista banków oferujących Kredyt Czyste Powietrze TUTAJ

Więcej informacji TUTAJ

Maksymalne dotacje dla poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowanych  TUTAJ

PRZYDATNE LINKI

Kalkulator dotacji https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

Kalkulator grubości izolacji https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

Strona Programu https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

Strona WFOŚIGW w Katowicach https://www.wfosigw.katowice.pl/

Lista zielonych urządzeń https://lista-zum.ios.edu.pl/

Audytorzy energetyczni PEEE https://www.peee.gov.pl/pl


 

DANE LICZBOWE PRZEDSIĘWZIĘĆ ZREALIZOWANYCH W GMINIE KORNOWAC:

                                              Stan na dzień 30.06.2024r.  

Liczba  złożonych wniosków o dofinansowanie 447
Liczba zawartych umów o dofinansowanie 404
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć 331
Sumaryczna kwota wypłaconej dotacji (zł) 4 571 239,23

  

 

attach_file Załączniki

Powrót
`