Program "Czyste Powietrze" Drukuj

 

Gmina Kornowac zachęca mieszkańców do skorzystania z pomocy Punktu konsultacyjno- informacyjnego Programu "Czyste Powietrze".

 Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze” mieści się w Urzędzie Gminy Kornowac

 Godziny pracy punktu:
 poniedziałek w godz. 11:00 – 16:00,
 czwartek w godz. 08:00-13:00
.
Telefon kontaktowy do Punktu – 32 430 10 37 wew. 117 lub 112

W Punkcie Czyste Powietrze obowiązują zapisy na konsultacje. Termin można umówić osobiście w Punkcie lub telefonicznie.

ZAKRES DZIAŁANIA PUNKTU KONSULTACYJNEGO:

 • udzielanie informacji nt. zasad Programu Czyste Powietrze,
 • wskazanie korzyści finansowych uczestnictwa w Programie,
 • pomoc przy sporządzeniu wniosku o dotację,
 • przesyłanie do WFOŚiGW wersji papierowych i elektronicznych wniosków o dotację,
 • udzielanie pomocy oraz informacji Beneficjentom przy rozliczeniu wykonanego przedsięwzięcia oraz pomoc przy wypełnianiu wniosku o płatność.

 

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego/lokalu mieszkalnego wydzielonego w budynku jednorodzinnym.

Program przewiduje dofinasowania na:

 • źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż,
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • stolarkę drzwiową i okienną,
 • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Forma dofinansowania:

 • dotacja

Terminy:

 • Realizacja programu: lata 2018-2029 r. Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r. Zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r.

 

Lista banków oferujących Kredyt Czyste Powietrze TUTAJ

Więcej informacji TUTAJ

Maksymalne dotacje dla poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowanych  TUTAJ

PRZYDATNE LINKI

Kalkulator dotacji https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

Kalkulator grubości izolacji https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

Strona Programu https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

Strona WFOŚIGW w Katowicach https://www.wfosigw.katowice.pl/

Lista zielonych urządzeń https://lista-zum.ios.edu.pl/

 


 

DANE LICZBOWE PRZEDSIĘWZIĘĆ ZREALIZOWANYCH W GMINIE KORNOWAC:

                                              Stan na dzień 31.12.2023r.  

Liczba  złożonych wniosków o dofinansowanie 404
Liczba zawartych umów o dofinansowanie 374
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć 294
Sumaryczna kwota wypłaconej dotacji (zł) 3.867.740,55

  

 

attach_file Załączniki

Powrót
`