Gospodarka odpadami Drukuj

MIESZKAŃCU GMINY KORNOWAC

Przypominamy, że zgodnie z art.5 ust. 1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku (Dz. U. z 2020r. poz. 1439 ze zm.), od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje powszechny obowiązek segregacji odpadów komunalnych. Niemożliwe jest już deklarowanie braku segregowania odpadów. Gmina musi również kontrolować, czy Mieszkańcy wypełniają nałożony na nich przez ustawodawcę obowiązek.

Przy każdym odbiorze pozostawione zostaną maksymalnie 2 worki czarne i 2 wroki brązowe na każdą posesję. Worki do segregacji (kolorowe) dostępne są bez limitów bezpłatnie bezpłatnie w Urzędzie Gminy Kornowac w PSZOK Kornowac ul. Rekreacyjna 5.

Dodatkowe worki czarne i brązowe można zamówić telefonicznie w firmie Naprzód Sp. z o. o. Rydułtowy – dostawa worków ze względów epidemiologicznych będzie się odbywała kurierem do drzwi Mieszkańca. Naprzód Sp. z o. o. Rydułtowy telefon kontaktowy:  32 457 70 83.

Cena pakietu 5 szt. worków czarnych to 25 zł (w cenę wliczona jest dostawa do drzwi).

Cena pakietu 5 szt. worków brązowych to 25 zł (w cenę wliczona jest dostawa do drzwi).

Cena pojemnika 120 litrów (kolor grafitowy lub brązowy) to 125 zł brutto.

Cena pojemnika 240 litrów (kolor grafitowy lub brązowy) to 155 zł brutto.

 

Worki można zakupić również w sklepach stacjonarnych lub internetowych (logo firmy Naprzód Sp. z o.o. nie jest wymagane).PAMIĘTAJ !

 
Od 1 lipca 2013 roku obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów z posesji zamieszkałych przejmuje gmina.

Nieruchomości niezamieszkałe tj. firmy, sklepy, restauracje, szkoły przedszkola, domy kultury będą nadal posiadały umowy indywidualne na wywóz odpadów.

Każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złoenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pierwszą deklarację składa sie w termienie 14 dni od dnia powstania zobowiązania z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.Obowiązek taki powstaje w momencie zamieszkania na nieruchomości mieszkańca lub mieszkańców, albo w momencie wytworzenia odpadów na nieruchomości. 

W celu aktualizacji np. liczby mieszkańców czy zgłoszenia faktu kompostowania należy składać NOWĄ DEKLARACJĘ. Korektę deklaracji składa się tylko w wypadku, gdy podane dane były błędne np. pomyłka w numerze nieruchomości. Termin składania nowej deklaracji to 10 dzień po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

Termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to 15 dzień każdego parzystego miesiąca. 

Każdy mieszkaniec, który kompostuje bioodpady na terenie swojej nieruchomości i posiada kompostownik może uzyskać "ulgę za kompostowanie" w wysokości 1 zł na mieszkańca danej nieruchomości. 

Worki na odpady segregowane, czyli papier, szkło i zmieszane odpady opakowaniowe dostępne są bezpłatnie w Urzędzie Gminy. 

`