PSZOK - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Kornowac Drukuj

 

Dla kogo?

PSZOK dostępny jest dla wszystkich Mieszkańców Gminy Kornowac, którzy opłacają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Usługi PSZOK są bezpłatne.

Gdzie?
Adres PSZOK: Kornowac, ul. Rekreacyjna 5 

telefon 32 440 21 22 (w godzinach pracy PSZOK)

Kiedy?
Poniedziałek od 16.00 do 18.00
Wtorek od 13.30 do 14.30
Środa od 13.30 do 15.00
Czwartek od 13.30 do 15.00
Piątek od 13.30 do 15.00
Sobota od 11.00 do 14.00
z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

Jakie odpady można oddać?

 • papier (w tym poskładane kartony);
 • metale;
 • tworzywa sztuczne;
 • szkło;
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
 • bioodpady - tylko luzem, bez worków;
 • odpady niebezpieczne (zużyte żarówki i świetlówki, mydła tłuszcze i oleje, środki do czyszczenia toalet, środki do konserwacji drewna);
 • przeterminowane leki i chemikalia;
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • zużyte opony (pochodzące z pojazdów osobowych, ale też z rowerów) w ilości 4 sztuk rocznie na daną nieruchomość;
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe (meble muszą być wcześniej rozkręcone, a części meblowe poskładane);
 • odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 300 kg rocznie na nieruchomość (dotyczy zarówno czystego gruzu jak i gruzu zmieszanego oraz styropianu budowlanego);
 • odpady tekstyliów i odzieży.

Jakich odpadów PSZOK nie przyjmuje?

 • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
 • opon z samochodów ciężarowych, traktorów;
 • odpady zawierające azbest;
 • części samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii);
 • butle gazowe.
W ramach PSZOK nie są przyjmowane odpady z działalności gospodarczej i działalności rolniczej. 
 
Powrót
`