Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kornowacu
ul. Starowiejska 66 44-285 Kornowac
Kontakt
tel.: +48324301013
e-mail: sp@kornowac.pl
adres skrytki EPUAP: /spkornowac/domyslna

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kobyli
ul. Główna 69 44-285 Kobyla
Kontakt
e-mail: szkola.kobyla@kornowac.pl
tel.: +48324301170
adres skrytki EPUAP: /zspkobyla/domyslna

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pogrzebieniu
ul. Pamiątki 25 44-285 Pogrzebień
Kontakt
tel.: +48324301011
e-mail: szkola.pogrzebien@kornowac.pl
adres skrytki EPUAP:/zsppogrzebien/domyslna

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rzuchowie
ul.Karola Miarki 8
44-285 Rzuchów
Kontakt
tel.: +48324301015
e-mail: szkola.rzuchow@kornowac.pl
adres skrytki EPUAP: /zsprzuchow/domyslna

`