Herb to tarcza hiszpańska, dwupolowa. Prawe pole jest w kolorze niebieskim, na którym znajduje się pół dębu w kolorze złotym. Lewe pole jest koloru białego, na którym znajduje się pół drzewa lipowego w kolorze zielonym. Herb nawiązuje do terenów rolniczo – rekreacyjnych Gminy Kornowac.

Flaga stanowi płat o wymiarach 100 x 160 cm. o trzech polach: prawym – w kolorze niebieskim, środkowym – w kolorze białym i lewym – w kolorze zielonym. Na środkowym polu znajduje się Herb. Grafika flagi jest ściśle podporządkowana symbolice herbu pod względem kolorystycznym i symbolicznym.

Herb i flaga Gminy Kornowac zostały ustanowione Uchwałą Nr XXVII/122/2000 Rady Gminy Kornowac z dnia 11 listopada 2000 r. Herb został opracowany na podstawie pracy prof. M. Gumowskiego, Herby i pieczęcie miejscowości województwa śląskiego, Katowice 1939 r. W pracy tej jest mowa o pieczęci Gminy Kornowac, na której występuje gałązka o dwóch liściach: lipowym i dębowym. 6 kwietnia 2000 r. Rada Gminy Kornowac zwróciła się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o zaopiniowanie projektu herbu i flagi. W dniu 20 października 2000 r. projekt pozytywnie zaopiniowała Komisja Heraldyczna. Następnie 24 października 2000 r. zaopiniowało pozytywnie projekt MSWiA.

`