Historia Drukuj

HISTORIA GMINY KORNOWAC JAKO JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNEJ

Gmina Kornowac powstała 1 stycznia 1973 r. W jej skład weszło wtedy 7 sołectw: Kornowac, Pogrzebień, Rzuchów, Łańce, Kobyla, Brzezie n/Odrą i Pstrążna.

W czerwcu 1976 r. z gminy wyłączono sołectwo Brzezie, które zostało przyłączone do Raciborza.

Od 1 lutego 1977 r. Gminę Kornowac połączono z Gminą Lyski.

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.12.1992 r. utworzono ponownie Gminę Kornowac, która zaczęła działać od 01.01.1993 r. Obecnie w jej skład wchodzi 5 sołectw: Kornowac, Kobyla, Łańce, Pogrzebień i Rzuchów.

Powrót
`