Struktura urzędu i nr telefonów wewnętrznych Drukuj

Referat

Imię i Nazwisko pracownika

Nr telefonu wewnętrznego

Nr telefonów: +48324301037, +48324301038 

Referat Organizacyjny:

 

 

Sekretarz Gminy

Radosław Łuszcz 

103

Sekretariat Urzędu - Sekretarka

Magdalena Chrobok 

101

 

Referat Spraw Obywatelskich i USC:

 

 

Kierownik Referatu, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Beata Mrozek 

106

Inspektor ds. ewidencji ludności, Z-ca Kierownika USC 

Ewelina Błaszczok 

118

Inspektor ds. ewidencji ludności, 

Sylwia Karahan

118

Podinspektor ds. OC,  

Maciej Brydniak 

118

 

Skarbnik Gminy

Beata Orc

109

Referat Budżetu i Finansów:

 

 

Kierownik Referatu, 

Justyna Nowak

108

Inspektor ds. wynagrodzeń 

Wioleta Mandera 

110

Podinspektor ds. księgowości budżetowej

Aleksandra Chęcińska

108

Podinspektor ds. księgowości budżetowej

Martyna Wyczyszczok 

108

Inspektor ds. księgowości podatkowej

Celina Pytlik 

107

Podinspektor ds. wymiaru podatków lokalnych 

Aleksandra Wyżgoł

107

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Maryla Krakowczyk

110

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Iwona Żymełka

110

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Jolanta Gensty

110

 

Referat Rozwoju, Infrastruktury i Zasobów Naturalnych:

 

 

Kierownik Referatu 

Sławomir Knura 

121

Inspektor ds. zamówień publicznych i zagospodarowania przestrzennego

Sabina Żydek 

113

Podinspektor ds.gospodarki nieruchomościami

Ozanna Białek 

117

Podinspektor ds. ochrony środowiska i porządku publicznego

Anna Cybura 

112

Podinspektor ds. ochrony gruntów i przyrody

Dorota Knura

112

Inspektor ds. drogownictwa i energetyki

Marek Stanieczek

120

Podinspektor ds. inwestycji

Jagoda Brauntsh

121

Referent ds. ochrony środowiska i porządku publicznego

Agnieszka Smusz

112

Referent ds. ochrony gruntów i przyrody

Marta Fojcik

112

 

Referat Promocji, Funduszy Zewnętrznych i Edukacji:

 

 

Kierownik Referatu

Adam Pander

114

 Inspektor ds. obsługi Biura Rady; Promocja

Ewa Gołofit

111

 Inspektor ds. oświaty, kultury i sportu; Promocja

Michał Krasek

115

Powrót
`