Infokiosk Drukuj

 

 czpl_loga_bez_ersjpg [797x113]

Infokiosk został zakupiony w ramach realizacji projektu Wzmacnianie współpracy Gminy Vřesina i Kornowac jako element rozwoju gmin partnerskich pogranicza polsko-czeskiego dofinansowanego z środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu współpracy transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014 - 2020 i budżetu państwa RP

`