Komunikaty

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
Data publikacji: 14 marca 2016


Informujemy, że na terenie powiatu raciborskiego działają punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Z bezpłatnych porad prawnych mogą skorzystać:
- młodzież do 26. roku życia,
- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
- seniorzy po ukończeniu 65 lat,
- osoby fizyczne, którym w okresie poprzedzającym zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie  ustawy o pomocy społecznej,
- kombatanci,
- weterani,
- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

1) Racibórz - Starostwo Powiatowe  w Raciborzu, Plac Okrzei 4,
2) Pietrowice Wielkie - Centrum Społeczno – Kulturalne, ul. 1 Maja 8B, 
3) Krzyżanowice - Urząd Gminy, ul. Główna 5,
4) Kuźnia Raciborska - Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Klasztorna 9.

Harmonogram – dni / godziny

1) Starostwo Powiatowe w Raciborzu:
- poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 08.00-12.00
- wtorek: 12.00 – 16.00.
W punkcie nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokatów.

2) Centrum Społeczno – Kulturalne w Pietrowicach Wielkich:
- poniedziałek, środa: 14.00 -18.00,
- wtorek, czwartek, piątek: 10.00 - 14.00.
W punkcie nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez radców prawnych.

3) Urząd Gminy w Krzyżanowicach:
- poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 14.00 - 18.00
- czwartek: 08.00 – 12.00.
W punkcie nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokatów i radców prawnych.
     
4) Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej: 
- od poniedziałku do piątku: 14.00 -18.00.
W punkcie nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokatów i radców prawnych.


Pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Pomoc  prawna nie obejmuje spraw:
 
1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Powrót
`