Komunikaty

Informacja o jakości powietrza 17.03.2016

Informacja o jakości powietrza 17.03.2016
Data publikacji: 17 marca 2016

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza informuje, że w dniu 17.03.2016 r. w godzinach przedpołudniowych nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla oraz ośmiogodzinnego poziomu docelowego ozonu.

W dniu 16.03.2016 r.:

  • nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:

-         jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3),

-         jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3),

-         24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3),

-         ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3),

-         ośmiogodzinnych poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3),

  • wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:

-         24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach: w Rybniku o 86%, Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 76%, Wodzisławiu o 68%, Zabrzu o 68%, Gliwicach o 42%, Żywcu o 42%, Dąbrowie Górniczej o 22%, Bielsku-Białej o 16%, Częstochowie o 10%.

Na podstawie krótkoterminowej prognozy pogody opracowanej przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Krakowie oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych, Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB Oddział w Krakowie z/s w Katowicach przedstawia prognozę jakości powietrza dla województwa śląskiego w dniach 17-18.03.2016 r.

W dniu 17.03.2016 (czwartek) województwo śląskie jest w zasięgu rozległego wyżu z centrami nad Islandią, Wyspami Brytyjskimi i Bałkanami, w suchej kontynentalnej masie powietrza. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Początkowo lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura maksymalna od 7°C do 9°C, w rejonach podgórskich około 6°C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich, w górach okresami umiarkowany z kierunków północnych.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego będzie niekorzystna, zwłaszcza w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej, w aglomeracji górnośląskiej, w Częstochowie, w kotlinie żywieckiej. W tych rejonach mogą wystąpić znaczne przekroczenia wartości dobowych dopuszczalnych stężeń pyłu PM10 (50 µg/m3). W północnych rejonach województwa, a także lokalnie w strefie południowej, jakość powietrza powinna być umiarkowana, bez przekroczeń dobowych wartości dopuszczalnych stężeń pyłu PM10. Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach dopuszczalnych wartości.

W dniu 18.03.2016 (piątek) województwo śląskie będzie dostawać się pod wpływ rozległego niżu wschodnioeuropejskiego. Od północnego zachodu będzie przemieszczała się strefa ciepłego frontu atmosferycznego. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu wzrastające do dużego. Wieczorem w północnej części województwa słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 7°C do 10°C, w rejonach podgórskich około 7°C. Wiatr początkowo słaby, później umiarkowany, w górach wzmagający się do dość silnego, z kierunków zachodnich i północnych.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, początkowo mało korzystna jakość powietrza, na większości obszaru województwa śląskiego powinna się z upływem doby poprawiać. Tym niemniej w wielu rejonach mogą nadal występować przekroczenia wartości dobowych dopuszczalnych stężeń pyłu PM10 (50 µg/m3), zwłaszcza w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej oraz w kotlinie żywieckiej. W północnej części województwa jakość powietrza będzie umiarkowana. Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach dopuszczalnych wartości.

 

dr Jerzy Kopyczok

Z-ca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

Powrót
`