Komunikaty

Informacja o warunkach aerosanitarnych 01-03-2016

Informacja o warunkach aerosanitarnych 01-03-2016
Data publikacji: 01 marca 2016

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza informuje, że w dniu 01.03.2016 r. w godzinach przedpołudniowych nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla oraz ośmiogodzinnego poziomu docelowego ozonu.

W dniu 29.02.2016 r.:

  • nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:

-         jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3),

-         jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3),

-         24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3),

-         ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3),

-         ośmiogodzinnych poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3),

  • wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:

-         24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach: w Żywcu o 132%, Ustroniu o 48%, Bielsku-Białej o 34%, Cieszynie o 30%, Gliwicach o 26%, Rybniku o 26%, Wodzisławiu o 10%, Zabrzu o 8%.

Na podstawie krótkoterminowej prognozy pogody opracowanej przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Krakowie oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych, Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB Oddział w Krakowie z/s w Katowicach przedstawia prognozę jakości powietrza dla województwa śląskiego w dniach 01-02.03.2016 r.

W dniu 01.03.2016 (wtorek) województwo śląskie znajduje się w zasięgu niżu, z którego jeden z ośrodków pogłębiając się, przemieści się znad Słowenii nad Ukrainę, podczas gdy drugi ośrodek będzie stacjonował nad Morzem Tyrreńskim. Nad Polską Południową i Wschodnią zalegać będą fronty atmosferyczne. Z północnego wschodu i z północy napłynie chłodniejsze powietrze polarno-morskie. W dzień zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Opady deszczu, po południu przechodzące w opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 2°C do 4°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, po południu dość silny, w porywach do 17 m/s, północno-zachodni.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego powinna być korzystna, bez przekroczeń wartości dobowych dopuszczalnych stężeń pyłu PM10 (50 µg/m3). Jednak w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej oraz lokalnie w aglomeracji górnośląskiej nie należy wykluczać, że przekroczenia te mogą sporadycznie występować. Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach dopuszczalnych wartości.

W dniu 02.03.2016 (środa) województwo śląskie znajdować się będzie w obszarze słabego klina wyżowego. Po południu nad zachodnią część kraju nasunie się zatoka niżowa z systemem frontów atmosferycznych. Zacznie napływać cieplejsza masa powietrza z zachodu. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami w pierwszej połowie dnia. Po południu miejscami słabe opady deszczu lub mżawki, w górach śniegu. Temperatura maksymalna od 4°C do 6°C. Wiatr słaby i     umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego będzie umiarkowana. W aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej, lokalnie w aglomeracji górnośląskiej oraz miejscami w strefie południowej województwa, jakość powietrza może być niekorzystna; mogą tam wystąpić przekroczenia wartości dobowych dopuszczalnych stężeń pyłu PM10 (50 µg/m3). Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach dopuszczalnych wartości.

dr Jerzy Kopyczok

Z-ca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

Powrót
`