Komunikaty

Informacja o jakości powietrza 24-06-2016

Informacja o jakości powietrza 24-06-2016
Data publikacji: 24 czerwca 2016

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza informuje, że w dniu 24.06.2016 r. w godzinach przedpołudniowych nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla oraz ośmiogodzinnego poziomu docelowego ozonu.

W dniu 23.06.2016 r.:

  • nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:

-         jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3),

-         jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3),

-         24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3),

-         24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3),

-         ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3),

  • wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:

-         ośmiogodzinnych poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3) na stacjach w Rybniku o 44%, Wodzisławiu Śląskim o 42%, Katowicach o 28%, Zabrzu o 19%, Ustroniu o 14%, Cieszynie o 10%, Dąbrowie Górniczej o 8%, Bielsku-Białej o 6%, Złotym Potoku (gm. Janów) o 5%, Częstochowie o 3%.

Wartość progowa informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia poziomu alarmowego dla ozonu (180 µg/m3) została przekroczona w Rybniku w godzinach od 16 do 18-tej oraz w Wodzisławiu w godzinach od 16 do 17-tej.

Na podstawie krótkoterminowej prognozy pogody opracowanej przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Krakowie oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych, Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z/s w Katowicach przedstawia prognozę jakości powietrza dla województwa śląskiego w dniach 24-26.06.2016 r.

W dniu 24.06.2016 (piątek) nadal znajdujemy się w zasięgu wyżu z centrum nad Białorusią. Z kierunków południowych napływa powietrze zwrotnikowe. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 31°C do 33°C, w rejonach podgórskich około 29°C, na szczytach Beskidów od 21°C do 25°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni lub wschodni. W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego będzie umiarkowana. W aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej i na obszarze powiatu wodzisławskiego oraz lokalnie w aglomeracji górnośląskiej jakość powietrza będzie niekorzystna. Stężenia ozonu troposferycznego będą wszędzie przekraczać poziom docelowy 120 µg/m3. . Ponadto istnieje duże prawdopodobieństwo przekroczenia poziomu informowania 180 µg/m3 dla ozonu na całym obszarze województwa. Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.

W dniu 25.06.2016 (sobota) będziemy dostawać się w strefę obniżonego ciśnienia. Z kierunków południowych nadal napływać będzie powietrze zwrotnikowe. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu województwa miejscami wzrastające do dużego i tam po południu lokalnie burze. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 32°C do 34°C, w rejonach podgórskich około 31°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni lub wschodni. W czasie burz wiatr dość silny i porywisty, w porywach do 18 m/s, z kierunków zmieniających się.       W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego będzie niekorzystna tylko lokalnie umiarkowana. Stężenia ozonu troposferycznego będą wszędzie przekraczać poziom docelowy 120 µg/m3. Ponadto istnieje duże prawdopodobieństwo przekroczenia poziomu informowania 180 µg/m3 dla ozonu na całym obszarze województwa. Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.

W dniu 26.06.2016 (niedziela) znajdziemy się pod wpływem niżu z centrum nad południową Skandynawią w strefie chłodnego frontu atmosferycznego. Z kierunków północno zachodnich zacznie napływać masa powietrza polarno-morskiego. W dzień zachmurzenie początkowo umiarkowane, po południu wzrastające do dużego, przelotne opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna od 25°C do 28°C, w rejonach podgórskich od 24°C do 26°C. Wiatr początkowo słaby i umiarkowany południowy w czasie burz silny i porywisty, północno-zachodni.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na całym obszarze województwa śląskiego będzie korzystna, lokalnie umiarkowana, stężenia ozonu troposferycznego mogą wtedy osiągać poziom docelowy 120 µg/m3. Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.

 dr Jerzy Kopyczok

 Z-ca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

Powrót
`