Komunikaty

Informacja w sprawie przeprowadzenia deratyzacji (odszczurzania) na terenie gminy Kornowac

Informacja w sprawie przeprowadzenia  deratyzacji (odszczurzania) na terenie gminy Kornowac
Data publikacji: 30 września 2016

          Na podstawie § 21 Uchwały Nr XII.79.2015 Rady Gminy Kornowac z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kornowac, Wójt Gminy Kornowac informuje, że w celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez szczury i myszy, jesienna akcja deratyzacji (odszczurzania) na terenie gminy Kornowac będzie przeprowadzona w dniach od 1 października  2016 roku do 31 października 2016 roku.

          Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez: zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Kornowac www.kornowac.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kornowacu oraz na tablicach informacyjnych w sołectwach Gminy.                                                      


Wójt Gminy Kornowac         

/-/ Grzegorz Niestrój           

Powrót
`