Komunikaty

Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim

Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim
Data publikacji: 16 lutego 2018

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

15.02.2018 r. (czwartek)

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Wodzisławiu Śląskim o 114%, Żywcu o 98%, Bielsku-Białej o 62%, Rybniku o 60%, Zabrzu o 38%, Cieszynie o 32%, Gliwicach o 26%, Dąbrowie Górniczej o 8%, Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 6%, Tychach o 4%;

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

16.02.2018 r. (piątek) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza) *

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

16.02.2018 r. (piątek)

jakość powietrza na obszarze bielsko-cieszyńskim i w Bielsku-Białej będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń; na obszarze północnym i w Częstochowie ze względu na poziom pyłu zawieszonego, jakość powietrza będzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu, na pozostałym obszarze województwa śląskiego jakość powietrza będzie dostateczna; należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci.

17-18.02.2018 r. (sobota, niedziela)

ze względu na poziom pyłu zawieszonego w dolinach beskidzkich jakość powietrza będzie zła; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dziecipowinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu, na obszarze centralnym i rybnicko-pszczyńskim jakość powietrza będzie dostateczna, na pozostałym obszarze województwa śląskiego jakość powietrza będzie  umiarkowana.

* Mapka z prognozą oraz informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

 

Wartości jednogodzinne stężeń pyłu zawieszonego w dniu 16.02.2018 r. mogą przekraczać poziom 150  μg/m3 w dolinach beskidzkich, natomiast w dniach 17-18.02.2018 r. mogą przekraczać poziom 150 μg/m3 na obszarze centralnym, w Częstochowie i w Bielsku-Białej, a na obszarze rybnicko-pszczyńskim i w dolinach beskidzkich poziom 200 μg/m3.

 

                                                                                               dr Jerzy Kopyczok

                                                                    Z-ca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

Powrót
`