Komunikaty

Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim

Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim
Data publikacji: 27 lutego 2018

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

26.02.2018 r. (poniedziałek)

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Wodzisławiu Śląskim o 132%, Rybniku o 122%, Dąbrowie Górniczej o 74%, Żywcu o 68%, Bielsku-Białej o 52%, Katowicach o 48%, Zabrzu o 44%, Gliwicach o 38%, Cieszynie o 16%, Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 14%, Ustroniu o 8%, Sosnowcu o 6%;

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

27.02.2018 r. (wtorek) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza) *

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

27.02.2018 r. (wtorek)

jakość powietrza na obszarze północnym będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń; na pozostałym obszarze województwa śląskiego ze względu na poziom pyłu zawieszonego, jakość powietrza będzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu.

28.02.2018 r. (środa)

jakość powietrza na obszarze północnym będzie dobra; w dolinach beskidzkich ze względu na poziom pyłu zawieszonego, jakość powietrza będzie dostateczna; należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci, na pozostałym obszarze województwa śląskiego jakość powietrza będzie umiarkowana.

* Mapki z prognozami oraz informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

 

W dniu 28.02.2018 r. jednogodzinne wartości stężeń pyłu zawieszonego w dolinach beskidzkich mogą przekraczać poziom 150 μg/m3.

 

                                                                                          dr Jerzy Kopyczok

                                                                Z-ca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

Powrót
`