Komunikaty

Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim

Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim
Data publikacji: 26 marca 2018

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

25.03.2018 r. (niedziela)

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Wodzisławiu Śląskim o 60%, Zabrzu o 40%, Dąbrowie Górniczej o 32%, Gliwicach o 10%, Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 2%;

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

26.03.2018 r. (pon.) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza) *

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

26.03.2018 r. (poniedziałek)

ze względu na poziom pyłu zawieszonego, na obszarze rybnicko-pszczyńskim jakość powietrza będzie dostateczna; należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci, na obszarze centralnym i w dolinach beskidzkich jakość powietrza będzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu; na obszarze północnym, bielsko-cieszyńskim, w Częstochowie i Bielsku-Białej jakość powietrza będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń.

27.03.2018 r. (wtorek)

jakość powietrza na obszarze północnym będzie dobra; na pozostałym obszarze województwa śląskiego ze względu na poziom pyłu zawieszonego, jakość powietrza będzie umiarkowana.

* Mapki z prognozami oraz informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

 

Jednogodzinne wartości stężeń pyłu zawieszonego na obszarze rybnicko-pszczyńskim mogą przekraczać w dniu 26.03.2018 r. poziom 200 μg/m3, natomiast w dniu 27.03.2018 r. poziom 150 μg/m3.

 

                                                                                                         dr Jerzy Kopyczok

                                                                          Z-ca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

Powrót
`