Komunikaty

Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim

Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim
Data publikacji: 14 grudnia 2018

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

13.12.2018 r.

(czwartek)

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Żywcu o 92%, Wodzisławiu Śląskim o 68%, Bielsku-Białej o 58%, Rybniku o 44%, Lublińcu o 38%, Cieszynie o 36%, Katowicach o 28%, Dąbrowie Górniczej o 22%, Ustroniu o 18%, Gliwicach o 12%, Sosnowcu o 12%, Tychach o 6%, Zabrzu o 4%;

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

14.12.2018 r.

(piątek) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza) *

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

14.12.2018 r.

(piątek)

ze względu na poziom pyłu zawieszonego, na obszarze rybnicko-pszczyńskim jakość powietrza będzie dostateczna; należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci, na obszarze centralnym, bielsko-cieszyńskim, w Bielsku-Białej i w dolinach beskidzkich jakość powietrza będzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu; na obszarze północnym i w Częstochowie jakość powietrza będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń.

15-16.12.2018 r.

(sobota, niedziela)

na obszarze północnym i w Częstochowie jakość powietrza będzie dobra; na pozostałym obszarze województwa śląskiego ze względu na poziom pyłu zawieszonego, jakość powietrza będzie umiarkowana.

* Mapki z prognozami oraz informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

 

                                                                                                                   Agata Bucko-Serafin

                                                                                                 Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Powrót
`