Komunikaty

Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim

Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim
Data publikacji: 08 stycznia 2019

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

07.01.2019 r.

(poniedziałek)

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacji w Rybniku o 204%, Wodzisławiu Śląskim o 184%, Zabrzu o 182%, Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 142%, Żywcu o 142%, Częstochowie o 124%, Dąbrowie Górniczej o 124%, Lublińcu o 114%, Gliwicach o 106%, Sosnowcu o 98%, Tychach o 76%, Katowicach o 56%, Bielsku-Białej o 10%,

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

08.01.2019 r.

(wtorek) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza) *

przygotowana przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie

 

08-09.01.2019 r.

(wtorek, środa)

jakość powietrza dla stężeń średniodobowych na przeważającym obszarze województwa śląskiego ze względu na poziom pyłu zawieszonego, będzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu, w północno-wschodniej części województwa oraz lokalnie, jakość powietrza będzie dostateczna; należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci.

* Mapki z prognozami stężeń jednogodzinnych, średniodobowych, maksymalnego stężenia dobowego, znajdują się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie http://www.gios.gov.pl w zakładce „Jakość Powietrza – Prognozy Jakości Powietrza/Krótkoterminowe/Prognozy wojewódzkie/Śląskie” (link http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=slaskie).

 

                                                                                                         Andrzej Szczygieł

                                                                               Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach

                                             Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie

                                                                                            Departament Monitoringu Środowiska

Powrót
`