Komunikaty

Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim

Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim
Data publikacji: 18 stycznia 2019

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

17.01.2019 r.

(czwartek)

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

18.01.2019 r.

(piątek) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza) *

przygotowana przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie

 

18.01.2019 r.

(piątek)

jakość powietrza dla stężeń średniodobowych w rejonie Częstochowy, Żywca i w części centralnej ze względu na poziom pyłu zawieszonego będzie umiarkowana, warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu;;

na pozostałym obszarze województwa śląskiego jakość powietrza będzie dobra warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń.

19.01.2019 r.

(sobota)

jakość powietrza dla stężeń średniodobowych w rejonie Częstochowy, w części centralnej, zachodniej, w rejonie Bielska-Białej, Cieszyna i w dolinach beskidzkich ze względu na poziom pyłu zawieszonego będzie dostateczna; należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci;

na pozostałym obszarze województwa śląskiego jakość powietrza będzie umiarkowana.

20.01.2019

(niedziela)

jakość powietrza dla stężeń średniodobowych w części północnej województwa będzie ze względu na poziom pyłu zawieszonego umiarkowana;
w części zachodniej województwa, w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej, w rejonie Cieszyna i Bielska-Białej, w dolinach beskidzkich jakość powietrza będzie zła; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dziecipowinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu; na pozostałym obszarze województwa śląskiego jakość powietrza będzie dostateczna.

* Mapki z prognozami stężeń jednogodzinnych, średniodobowych, maksymalnego stężenia dobowego, znajdują się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie http://www.gios.gov.pl w zakładce „Jakość Powietrza – Prognozy Jakości Powietrza/Krótkoterminowe/Prognozy wojewódzkie/Śląskie” (link http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=slaskie).

 

W dniach 19-20.01.2019 w Aglomeracji Górnośląskiej, Aglomeracji Rybnicko-Jastrzębskiej, w Bielsku-Białej, powiecie gliwickim, wodzisławskim, pszczyńskim, bieruńsko-lędzińskim, bielskim, cieszyńskim, żywieckim prognozowane maksymalne stężenia dobowe pyłu zawieszonego mogą przekraczać poziom 150 μg/m3, a lokalnie również poziom 200 μg/m3.

 

                                                                                                   Andrzej Szczygieł

                                                                        Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach

                              Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie

                                Departament Monitoringu Środowiska

Powrót
`