Komunikaty

Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim

 Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim
Data publikacji: 21 stycznia 2019

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

20.01.2019

(niedziela)

 

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Wodzisławiu Śląskim o 376%, Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 322%, Rybniku o 300%, Zabrzu o 290%, Gliwicach o 242%, Tychach o 228%, Cieszynie o 200%, Żywcu o 190%, Bielsku-Białej o 186%, Lublińcu o 182%, Katowicach o 180%, Dąbrowie Górniczej o 170%, Częstochowie o 152%, Sosnowcu o 100%, Ustroniu o 40%, Złotym Potoku gm. Janów (stacja tła regionalnego) o 16%.

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

21.01.2019 r.

(poniedziałek) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza) *

przygotowana przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie

 

21.01.2019 r.

(poniedziałek)

jakość powietrza dla stężeń średniodobowych w rejonie Częstochowy, w części środkowej i  południowej województwa ze względu na poziom pyłu zawieszonego będzie zła; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dziecipowinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu;

w Jastrzębiu Zdroju, Rybniku, w powiecie wodzisławskim, raciborskim, żywieckim lokalnie będzie bardzo zła, wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dziecipowinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum;

 na pozostałym obszarze województwa będzie dostateczna, należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci.

22.01.2019 r.

(wtorek)

jakość powietrza dla stężeń średniodobowych na większości obszaru województwa ze względu na poziom pyłu zawieszonego będzie zła; w powiatach cieszyńskim, żywieckim, częstochowskim, zawierciańskim jakość powietrza będzie dostateczna.

 

* Mapki z prognozami stężeń jednogodzinnych, średniodobowych, maksymalnego stężenia dobowego, znajdują się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie http://www.gios.gov.pl w zakładce „Jakość Powietrza – Prognozy Jakości Powietrza/Krótkoterminowe/Prognozy wojewódzkie/Śląskie” (link http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=slaskie).

 

 

                                                         z upoważnienia Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

                                                     Andrzej Szczygieł

                                                         Naczelnik Regionalnego Wydziału Monitoringu

                                                     Środowiska w Katowicach

Powrót
`