Komunikaty

Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim

Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim
Data publikacji: 24 stycznia 2019

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

 23.01.2019 r. (środa)

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Cieszynie o 138%, Żywcu o 126%, Bielsku-Białej o 124%, Ustroniu o 84%, Wodzisławiu Śląskim o 36%, Gliwicach o 10%, Rybniku o 6%.

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

24.01.2019 r. (czwartek) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza) *

przygotowana przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie

 

24.01.2019 r. (czwartek)

jakość powietrza dla stężeń średniodobowych na większości obszaru województwa śląskiego ze względu na poziom pyłu zawieszonego będzie umiarkowana, warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu; w aglomeracji górnośląskiej, powiecie gliwickim, raciborskim, cieszyńskim, i żywieckim jakość powietrza będzie dostateczna, należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci; w powiatach cieszyńskim, i żywieckim jakość powietrza lokalnie będzie zła, osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dziecipowinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu.

25.01.2019 r.

(piątek)

jakość powietrza dla stężeń średniodobowych w części północnej i zachodniej województwa śląskiego ze względu na poziom pyłu zawieszonego będzie umiarkowana; na pozostałym obszarze województwa jakość powietrza będzie dostateczna; w powiatach cieszyńskim i żywieckim jakość powietrza lokalnie będzie zła.

* Mapki z prognozami stężeń jednogodzinnych, średniodobowych, maksymalnego stężenia dobowego, znajdują się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie http://www.gios.gov.pl w zakładce „Jakość Powietrza – Prognozy Jakości Powietrza/Krótkoterminowe/Prognozy wojewódzkie/Śląskie” (link http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=slaskie).

Powrót
`