Komunikaty

Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim

Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim
Data publikacji: 05 lutego 2019

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

04.02.2019 r.

(poniedziałek)

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

05.02.2019 r.

(wtorek) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza) *

przygotowana przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie

 

05.02.2019 r.

(wtorek)

jakość powietrza dla stężeń średniodobowych w części środkowej województwa śląskiego
i w dolinach beskidzkich ze względu na poziom pyłu zawieszonego będzie zła,
osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dziecipowinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu; na pozostałym obszarze jakość powietrza będzie dostateczna, należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci.

06.02.2019 r.

(środa)

jakość powietrza dla stężeń średniodobowych na przeważającym obszarze województwa śląskiego ze względu na poziom pyłu zawieszonego będzie dostateczna; lokalnie w części środkowej województwa oraz w Kotlinie Żywieckiej jakość powietrza będzie zła; a w części północnej umiarkowana, warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu.

* Mapki z prognozami stężeń jednogodzinnych, średniodobowych, maksymalnego stężenia dobowego, znajdują się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie http://www.gios.gov.pl w zakładce „Jakość Powietrza – Prognozy Jakości Powietrza/Krótkoterminowe/Prognozy wojewódzkie/Śląskie” (link http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=slaskie).

 

W aglomeracji górnośląskiej, rybnicko-jastrzębskiej, powiecie rybnickim, gliwickim, wodzisławskim i żywieckim wartości stężeń pyłu zawieszonego mogą przekraczać poziom 150 μg/m3.

Powrót
`