Komunikaty

Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim

Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim
Data publikacji: 24 października 2019

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

23.10.2019 r.

(środa)

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach Rybniku o 104%, Wodzisławiu Śląskim o 68%, Zawierciu o 40%, Goczałkowicach-Zdroju o 38%, Zabrzu o 38%, Gliwicach o 32%, Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 30%, Lublińcu o 26%, Tychach o 24%, Dąbrowie Górniczej o 20%, Żywcu o 16%, Częstochowie o 12%, Cieszynie o 6%;

Na stacji tła miejskiego w Rybniku średnie dobowe stężenie pyłu PM10 było wyższe niż 100 µg/m3 – poziom informowania.

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

24.10.2019 r.

(czwartek) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza) *

przygotowana przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie

24.10.2019 r.

(czwartek)

jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego ze względu na poziom pyłu zawieszonego (stężenia dobowe) w części północnej i lokalnie w środkowej województwa będzie dostateczna; należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci, w części środkowej zła; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dziecipowinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu, w części południowej dostateczna i umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu.

25.10.2019 r.

(piątek)

jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego ze względu na poziom pyłu zawieszonego (stężenia dobowe) będzie dostateczna.

* Mapki z prognozami stężeń jednogodzinnych, średniodobowych, maksymalnego stężenia dobowego, znajdują się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie http://www.gios.gov.pl w zakładce „Jakość Powietrza – Prognozy Jakości Powietrza/Krótkoterminowe/Prognozy wojewódzkie/Śląskie” (link http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=slaskie).

 

W godzinach wieczornych, nocnych, porannych jednogodzinne stężenia pyłu zawieszonego mogą być podwyższone i wysokie (szczególnie w środkowej części województwa)

Powrót
`