Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu Drukuj

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do Gminy Kornowac trafi 4.405.000,00 zł bezzwrotnego wsparcia, które zostanie przeznaczone na budowę Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu.

Wartość projektu wynosi około 4.900.000,00 zł.

Projekt obejmuje budowę budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu. Mieszkańcy miejscowości spotykają się w obiektach zlokalizowanych w pozostałych miejscowościach w Gminie. W obiekcie znajdzie siedzibę OPS w Kornowacu, który obecnie zlokalizowany jest w Urzędzie Gminy w dwóch niewielkich pokojach. Projekt dzięki docelowemu zamontowaniu pomp ciepła oraz fotowoltaiki nie będzie negatywnie oddziaływał na środowisko. Terenwokół powstałego obiektu zostanie zagospodarowany roślinnością co pozytywnie wpłynie na zrównoważonyrozwój.Projekt pozwala na niwelowanie różnic w poziomie dostępu do podstawowych usług na obszarach miejskich i wiejskich.

 

Powrót
`