Nowoczesny Kornowac Drukuj

 

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do Gminy Kornowac trafi 2.160.000,00 zł bezzwrotnego wsparcia.

W skład inwestycji wchodzi budowa boiska treningowego o nawierzchni naturalnej w Kornowacu, budowa pozostałej infrastruktury sportowej (pumptrack/ skate park), budowa parkingów oraz zagospodarowanie pozostałej części terenu. Teren wokół powstałych obiektów zostanie zagospodarowany roślinnością co pozytywnie wpłynie na zrównoważony rozwój. Projekt ma na celu rozwój infrastruktury o dużym znaczeniu dla lokalnej społeczności oraz pozwala na niwelowanie różnic w poziomie dostępu do podstawowych usług na obszarach miejskich i wiejskich.

Wartość projektu wynosi około 2.400.000,00 zł.

Dofinansowanie: 2.160.000,00 zł.

Zakończenie inwestycji planowane jest na grudzień 2025 roku.

 

Powrót
`