Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kornowac – etap IV (Rzuchów) Drukuj

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do Gminy Kornowac trafi 4.750.000,00 zł bezzwrotnego wsparcia, które zostanie przeznaczone na rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kornowac.

Gmina Kornowac jest skanalizowana mniej więcej w połowie. Projekt obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej na terenie gdzie kanalizacji brak. Celem projektu jest zwiększenie liczby osób korzystających z nowoczesnego systemu oczyszczenia ścieków komunalnych. Powstała infrastruktura kanalizacyjna ograniczy zanieczyszczenie wód i zniweluje negatywny wpływ na środowisko naturalne. Realizacja projektu zapewni również, w zakresie gospodarki ściekowej, osiągnięcie norm jakościowych zgodnie z wymogami unijnymi. Projekt ma na celu rozwój infrastruktury o dużym znaczeniu dla lokalnej społeczności oraz pozwala na niwelowanie różnic w poziomie dostępu do podstawowych usług na obszarach miejskich i wiejskich.

Wartość projektu wynosi około 5.000.000,00 zł.

Dofinansowanie: 4.750.000,00 zł.

Zakończenie inwestycji planowane jest na grudzień 2025 roku.

Powrót
`