Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kornowac – etap III (Rzuchów) Drukuj

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do Gminy Kornowac trafi 2.000.000,00 zł bezzwrotnego wsparcia, które zostanie przeznaczone na rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kornowac.

Projekt obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej na terenie gdzie kanalizacji brak i gdzie przejęto do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwadziałki ewidencyjne po byłych PPGR (zgodnie z opinią KOWR w Częstochowie). Celem projektu jest dostarczenie podstawowych usług mieszkańcom miejscowości, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarski rolnej. Celem projektu jest również zwiększenie liczby osób korzystających z nowoczesnego systemu oczyszczenia ścieków komunalnych na terenach gdzie funkcjonowały byłe PPGR. Powstała infrastruktura kanalizacyjna ograniczy zanieczyszczenie wód i zniweluje negatywny wpływ na środowisko naturalne. Realizacja projektu zapewni również, w zakresie gospodarki ściekowej, osiągnięcie norm jakościowych zgodnie z wymogami unijnymi.

Wartość projektu wynosi około 2.000.000,00 zł.

 
Powrót
`