Zielona przestrzeń przy punkcie widokowym w Kornowacu Drukuj

 

W ramach projektu będą miały miejsca nasadzenia (zielenią ozdobną) skarpy przy punkcie widokowym w Pogrzebieniu oraz stworzona zostanie infrastruktura techniczna - mała platforma widokowa na poziomie gruntu, co pozwoli na stworzenie spójnej, atrakcyjnej przestrzeni oraz wykorzysta naturalną charakterystykę terenu.

W ramach projektu zakupione zostanie również wyposażenie - 2 stoły z ławkami (stalowo-drewniane), 3 leżaki (stalowo-drewniane) i kosz.

 

Projekt uzyskał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach pierwszej edycji konkursu na utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni pn.: „ZIELONA PRZESTRZEŃ”.

Kwota dofinansowania: 229 334,80 zł

Termin realizacji - 2024 r.

 

Powrót
`