Termomodernizacja i rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pogrzebieniu Drukuj

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do Gminy Kornowac trafi 2.935.000,00 zł bezzwrotnego wsparcia, które zostanie przeznaczone na Termomodernizację i rozbudowę budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pogrzebieniu.

Wartość projektu wynosi około 3.455.000,00 zł.

Projekt obejmuje rozbudowę obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pogrzebieniu o salę gimnastyczną. Projekt będzie obejmował również niezbędną termomodernizację oraz wymianę nieefektywnego źródła ciepła na pompy ciepła w połączeniu z fotowoltaiką. Ponadto projekt pozwala na niwelowanie różnic w poziomie dostępu do podstawowych usług na obszarach miejskich i wiejskich.

Powrót
`