Zagospodarowanie otoczenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kobyli Drukuj

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do Gminy Kornowac trafi 1.080.000,00 zł bezzwrotnego wsparcia.

W skład inwestycji dotyczącej zagospodarowania otoczenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kobyli wchodzi budowa boiska wielofunkcyjnego, kładki nad potokiem, budowa parkingu oraz zagospodarowanie pozostałej części terenu. Teren wokół powstałych obiektów zostanie zagospodarowany roślinnością co pozytywnie wpłynie na zrównoważony rozwój. Projekt ma na celu rozwój infrastruktury o dużym znaczeniu dla lokalnej społeczności oraz pozwala na niwelowanie różnic w poziomie dostępu do podstawowych usług na obszarach miejskich i wiejskich.

Wartość projektu wynosi około 1.200.000,00 zł.

Dofinansowanie: 1.080.000,00 zł.

Zakończenie inwestycji planowane jest na czerwiec 2025 roku.

 

Powrót
`