Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kornowac – etap II (Rzuchów) Drukuj

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do Gminy Kornowac trafi 1.950.000,00 zł bezzwrotnego wsparcia, które zostanie przeznaczone na rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kornowac.

 

Wartość projektu wynosi około 2.000.000,00 zł.

 

Projekt obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej oraz przepompownie na terenie gdzie kanalizacji brak i gdzie przejęto do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa działki ewidencyjne po byłych PPGR (zgodnie z opinią KOWR w Częstochowie). Celem projektu jest dostarczenie podstawowych usług mieszkańcom miejscowości, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarski rolnej. Celem projektu jest również zwiększenie liczby osób korzystających z nowoczesnego systemu oczyszczenia ścieków komunalnych na terenach gdzie funkcjonowały byłe PPGR. Powstała infrastruktura kanalizacyjna ograniczy zanieczyszczenie wód i zniweluje negatywny wpływ na środowisko naturalne. Realizacja projektu zapewni również, w zakresie gospodarki ściekowej, osiągnięcie norm jakościowych zgodnie z wymogami unijnymi.

 

Powrót
`