Manufaktura młodych odkrywców Drukuj

 Gmina Kornowac wraz z Zespołem Szkolno - Przedszkolnym w Rzuchowie pozyskały środki z WFOŚiGW w Katowicach na utworzenie szkolnej pracowni.

„Zielona Pracownia” to dwa kompatybilne konkursy: na stworzenie projektu - Zielona Pracownia_Projekt oraz na wykonanie pracowni - Zielona Pracownia. Łącznie w obu konkursach pozyskano 60 tys. zł.

Projekt pn.: „Manufaktura młodych odkrywców” będzie obejmował zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu multimedialnego, które posłużą do prawidłowego rozwijania szeroko rozumianych kompetencji przyrodniczych uczniów.

Projekt przewiduje utworzenie i wyposażenie pracowni fizyczno – chemicznej, w której będzie realizowana podstawa programowa chemii i fizyki, jak również innych przedmiotów przyrodniczych, tj. biologii, geografii i przyrody.

Termin realizacji - 2023 r.

Powrót
`