Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kornowac – etap I Drukuj

Tablica informująca o wsparciu inwestycji [300x169] 

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do Gminy Kornowac trafi 8.455.000,00 zł bezzwrotnego wsparcia, które zostanie przeznaczone na rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kornowac.

 

Wartość projektu wynosi około 8.900.000,00 zł.

  

Projekt obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej oraz przepompownie na terenie gdzie kanalizacji brak. Celem projektu jest zwiększenie liczby osób korzystających z nowoczesnego systemu oczyszczenia ścieków komunalnych. Powstała infrastruktura
kanalizacyjna ograniczy zanieczyszczenie wód i zniweluje negatywny wpływ na środowisko naturalne. Realizacja projektu zapewni również,
w zakresie gospodarki ściekowej, osiągnięcie norm jakościowych zgodnie z wymogami unijnymi.

Powrót
`